Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm triển khai dự án phục hồi san hô cứng tại Bãi Hương

Từ ngày 14 – 16/3/2014, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với UBND xã Tân Hiệp, Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển Bãi Hương (Tiểu khu Bãi Hương) triển khai dự án phục hồi san hô cứng có sự tham gia của cộng đồng với sự tài trợ của Chương trình Rừng Ngập mặn cho Tương lai (MFF).

Buổi triển khai có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, toàn thể Tiểu khu Bãi Hương và các cán bộ chủ chốt của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Nội dung buổi triển khai nhằm giới thiệu mục đích, ý nghĩa, các kết quả mong muốn, phương pháp thực hiện và lộ trình thực hiện dự án do MFF tài trợ từ tháng 12/2013 đến hết tháng 5/2015.

Sau buổi ra mắt, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đơn vị điều phối dự án tiến hành tập huấn kỹ thuật phục hồi san hô cứng cho 10 cộng đồng là những ngư dân tham gia tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, truyền thôn tại Bãi Hương.

Nội dung khoá tập huấn chú trọng đến các vấn đề

10 học viên hiểu và biết được lý thuyết phục hồi san hô cứng:

• Đánh giá trước khi phục hồi và lựa chọn vùng cho và vùng nhận giống

• Dự kiến 01 vùng cho và 01 vùng nhận phục vụ trồng san hô cứng (Bãi Nần: địa điểm nhận, Hòn Nhàn: địa điểm cho)

• Lựa chọn loài san hô cứng phục hồi họ Pachyseric

• Kỹ thuật tách, di chuyển và cố định tập đoàn san hô cứng

• Kỹ thuật đánh giá trước và sau khi phục hồi rạn san hô

10 học viên hiểu và biết được lý thuyết theo dõi san hô cứng phục hồi:

• Mục đích của việc theo dõi sự tăng trưởng

• Giám sát, theo dõi cái gì

• Giám sát theo dõi như thế nào

• Khi nào và ai thực hiện giám sát

10 học viên đã tranh luận, trao đổi với giảng viên về việc cách thức, chỉ tiêu đo san hô cứng sinh trưởng (san hô dạng mảnh và dạng cành thì cách đo khác nhau như thế nào, khi nào thì đo, số liệu tổng hợp ra sao?)

Dự kiến cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2014, dự án sẽ tiến hành thực hiện việc phục hồi san hô cứng tại Bãi Hương trong đó cộng đồng Bãi Hương đóng vai trò chính dưới sự hướng dẫn của Đội Kỹ thuật biển Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

08042014tap huan san ho1

08042014tap huan san ho2

08042014tap huan san ho3

Hình 1: Lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp phát biểu tại buổi ra mắt và tập huấn kỹ thuật phục hồi san hô cứng

08042014tap huan san ho5

08042014tap huan san ho6

Hình 2: Cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật phục hồi san hô

08042014tap huan san ho7

Hình 3: Đại diện Tiểu khu Bãi Hương giới thiệu dự án

08042014tap huan san ho8

Hình 4: Thành phần tham gia khoá tập huấn

Huỳnh Ngọc Diên – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm