Hội An vinh dự gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023

Sáng ngày 01/11, thành phố Hội An đã tổ chức diễu hành đón mừng sự kiện gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO (the UNESCO Creative Cities Network – UCCN). Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa, nghệ thuật độc đáo của Hội An (trước đó, năm 1999 đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới; năm 2009 Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới; năm 2017 di sản Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại).

Diễu hành chào mừng Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO (Ảnh: Văn Minh)

Hội An chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Quyết định này đã được Ban Thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO công bố vào ngày 31/10/2023.

Nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo đã phản ánh chân thực và sinh động những nét văn hóa của con người, vùng đất nơi đây và trở thành một phần thiết yếu trong đời sống tinh thần của người dân Hội An như: hát bả trạo, hò khoan, hô hát bài chòi, thơ ca, hò vè, nghệ thuật hát Bội, múa nghi lễ, diễn xướng, tạo hình dân gian…

Với 05 làng nghề truyền thống, trong đó có hơn 50 ngành nghề thủ công được bảo tồn hiệu quả và hoạt động sôi nổi như: mộc, gốm, làm đèn lồng, làm tre dừa, may mặc và làm đồ da… đã trở thành đặc sản địa phương, đóng góp quan trọng cho sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật dân gian của Hội An.

Nghề làm đèn lồng của Hội An (Ảnh: Thanh Minh)

Để được công nhận là thành viên của Mạng lưới thành phố sáng tạo, thành phố Hội An đã cam kết thực hiện 3 sáng kiến cấp độ địa phương (Dự án Mộc Kim Bồng – Khơi nguồn sáng tạo; Ươm mầm sáng tạo tài năng trẻ; Sáng tạo Hội An trong Không gian Kỹ thuật số) và 3 sáng kiến cấp độ quốc tế (Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế; Lễ hội đèn lồng quốc tế; Ngôi nhà sáng tạo Hội An).

Với việc gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hội An sẽ thúc đẩy công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời cũng là cơ hội thuận lợi cho Hội An trong việc khẳng định thương hiệu, nâng cao vị trế và quảng bá hình ảnh về các lĩnh vực sáng tạo văn hóa.

Mạng lưới thành phố sáng tạo được UNESCO khởi xướng vào năm 2004 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố trong việc đẩy mạnh nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị bền vững. Mạng lưới tập trung vào 7 lĩnh vực sáng tạo, gồm: thiết kế; văn học; âm nhạc; thủ công và nghệ thuật dân gian; ẩm thực; điện ảnh; nghệ thuật truyền thông.

Tính đến nay, mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO đã có 350 thành viên từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Việt Nam hiện có 03 thành phố được gia nhập vào mạng lưới này, bao gồm: Hội An, Đà Lạt (được công nhận vào ngày 31/10/2023 về lĩnh vực âm nhạc) và trước đó là Hà Nội (được công nhận vào năm 2019 về lĩnh vực thiết kế).

Văn Hiệp – BQL KBTB Cù Lao Chàm