Tập huấn sử dụng trang thiết bị nghiên cứu biển thuộc Dự án “Thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam”

Từ ngày 27/10 đến 29/10/2022, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phối hợp với Cơ quan Tài nguyên Thủy sản Hàn Quốc (FIRA) triển khai tập huấn sử dụng trang thiết bị nghiên cứu biển nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nguồn lợi thủy sản.

Chương trình tập huấn bao gồm phần học lý thuyết và thực địa tại vùng cửa sông Thu Bồn. Tại lớp tập huấn, các học viên là nhân viên BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã được nhóm chuyên gia kỹ thuật đến từ FIRA giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị được Dự án hỗ trợ như: Máy quét tầng đáy Sonar, máy quét cầm tay Lowrance, máy đo sâu hồi âm Hypack, thiết bị lặn sâu, máy chụp ảnh dưới nước, máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu, v.v.. Những trang thiết bị này nhằm hỗ trợ vào việc nghiên cứu, khảo sát chuyên sâu về vùng biển Cù Lao Chàm từ đó cung cấp những thông tin khoa học liên quan đến công tác phân vùng và quản lý Khu bảo tồn biển.

Đây là một trong số các hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án “Thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam” do FIRA tài trợ thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022 với mục tiêu tái tạo hệ sinh thái ven biển thành phố Hội An, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tạo ra nguồn lợi thủy sản bền vững thông qua mô hình quản lý và phục hồi nguồn lợi thủy sản bằng rạn nhân tạo.

Một số hình ảnh thực địa của đợt tập huấn

Hình 1: Học viên tham gia thực địa tại vùng cửa sông Thu Bồn

                                                                            

                                                                     Hình 2;3;4: Thực hành thiết bị khảo sát địa hình nền đáy

Thanh Thảo – Phòng Truyền thông & Phát triển Cộng đồng