Sự nhạy bén trong hoạt động truyền thông tại Tiểu khu Bãi Hương

Trải qua 09 năm từ ngày chính thức thành lập và phát triển (Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam) , công tác Truyền thông tại Tiểu khu Đồng quản lý Bảo tồn biển thôn Bãi Hương mang lại hiệu quả rõ rệt, từ việc thay đổi nhận thức của cộng đồng người dân thôn Bãi Hương,người bên ngoài địa phương đến việc nâng cao trách nhiệm, vai trò của mỗi cộng đồng dân cư từ đó có những hành động thiết thực đóng góp cho công tác bảo tồn nói chung, mô hình Đồng quản lý tại Bãi Hương nói riêng.

Bên cạnh hình thức phát thanh trên hệ thống loa phát thanh, công tác truyền thông trực tiếp trên biển được thực hiện thường xuyên. Tổ Truyền thông phối hợp Tổ Tuần tra tổ chức truyền thông trực tiếp cho các phương tiện khai thác đang neo đậu trong phạm vi Tiểu khu với tần suất 1 lần/tuần trong suốt từ tháng 3/2022 đến nay. Nội dung truyền thông chính là Quy chế quản lý Tiểu khu Bãi Hương, quy chế quản lý Khu bảo tồn biển, Luật thủy sản 2017, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/5/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”; Nghị định 26/2019/NĐ-CP ban hành ngày 8/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản”, các quy định bảo vệ môi trường cho tổng cộng hơn 40 chủ và thuyền viên trên các phương tiện ngoài từ các địa phương khác ngoàixã đảo đang neo đậu trong phạm vi Tiểu khu. Với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông một cách hiệu quả, tích cực nhằm lan tỏa thông tin truyền thông đến các đối tượng tham gia khai thác thủy sản trong phạm vi Khu BTB Cù Lao Chàm đặc biệt là các phương tiện ngoài địa phương, lực lượng truyền thông và tuần tra của BQL Tiểu khu thường xuyên tổ chức các đợt ra quân để truyền thông trực tiếp cho các phương tiện neo đậu. Đây là hình thức truyền thông phù hợp với thực tế, góp phần giảm thiểu các trường hợp vi phạm qui chế tiểu khu, qui chế khu bảo biển và các văn bản pháp luật khác. Qua đó, cũng đã thấy được những nỗ lực của các thành viên thuộc BQL Tiểu khu Bãi Hương trong việc thực hiện công việc một cách chủ động, bắt kịp tình hình thực tế tại địa phương đồng thời năng lực quản lý, khả năng tổ chức của các thành viên cũng ngày một được nâng cao.

Ngoài việc phát huy và duy trì những kết quả đã đạt được thì cũng cần đổi mới thêm nhiều phương thức truyền thông để tiếp cận đến nhiều đối tượng khác nhau.Điển hình như phương thức truyền thông đa phương tiện: truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram, các trang Fanpage… Đặc biệt hơn nữa, cộng đồng người dân thôn Bãi Hương với vai trò là những nhân tố cốt lõi của công tác truyền thông cần thể hiện rõ hơn vai trò trách nhiệm của mỗi người để góp phần vào việc giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tạo nguồn thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và cân bằng hài hòa giữa công tác bảo tồn và phát triển.

Một số hình ảnh truyền thông trên các phương tiện đang neo đậu trong Tiểu khu:

Thúy Trang – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm