Kích hoạt các hoạt động tham quan tại Cù Lao Chàm

Ngày 19/01/2022, UBND thành phố Hội An tổ chức cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo phương án đón khách tham quan theo hình thức khép kín tại các điểm đến Cù Lao Chàm, các làng nghề, rừng dừa bảy mẫu thuộc thành phố Hội An.

Ngày 22/01/2022, các đơn vị có liên quan taị tuyến tham quan Cửa Đại – Cù Lao Chàm – Hội An đã kích hoạt lại các hoạt động tham quan, bước đầu đã tạo điều kiện cho khách đến tham quan Cù Lao Chàm. Được biết, trong 02 ngày 22 và 23/01/2022 đã có 142 lượt khách đi Cù Lao Chàm, trong đó có 61 lượt khách tham quan.

Mức phí tham quan Cù Lao Chàm, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm – Hội An tiếp tục giảm 50% theo Quyết định 1273/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Công Tuấn – BQL KBTB Cù Lao Chàm