Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu Tổ chức Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

A. Ban lãnh đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An:

* Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An

* Phó Trưởng Ban thường trực: Bà Trần Thị Hồng Thúy – Giám đốc BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

* Phó Trưởng Ban:

 • Ông Vương Quốc Hòa – Trưởng Phòng Tài nguyên Môi Trường
 • Ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm QLBT Di Sản Văn hóa Hội An
 • Ông Nguyễn Phương Đông – Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TTTH

* Các ủy viên:

 • Ông Võ Hữu Dũng – Trưởng Phòng Quản lý Đô thị
 • Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Ông Tống Quốc Hưng – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng Phòng Kinh tế
 • Bà Lê Thị Hồng Thảo – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố
 • Ông Lê Minh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch
 • Bà Phạm Thị Mỹ Hương – Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp
 • Ông Bùi Minh Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh
 • Mời ông Lê Hồng Lợi – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố
 • Mời bà Ngô Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN thành phố
 • Mời ông Hồ Khá – Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố
 • Mời ông Phạm Đình Lâm – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam
 • Mời ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
 • Mời ông Nguyễn Trọng Tuấn – Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Nam
 • Mời đại diện lãnh đạo Chi Hội Du lịch Cù Lao Chàm

B. Ban Cố vấn: Mời các ông, bà có tên sau:

 • GS. Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam
 • PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi – PGS.TS, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo).
 • PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn – Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học
 • Bà Lê Thị Tuyết Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam
 • Bà Bùi Thị Thu Hiền – Điều phối viên Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
 • Ông Nguyễn Đức Minh – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm QLBTDS Văn hóa Hội An

C. Ban Thư ký:

 • Ông Lê Ngọc Thảo – Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Trưởng ban
 • Bà Cao Nguyên Thảo Huyền – Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Thành viên

D. Tổ kỹ thuật:

 • Ông Chu Mạnh Trinh – Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Tổ trưởng
 • Ông Trương Hoàng Vinh – Trưởng Phòng Quản lý Di tích – Trung tâm QLBTDS Văn hóa Hội An: Tổ phó

* Các thành viên Tổ kỹ thuật:

 • Ông Lê Minh Trung – Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị
 • Ông Lê Đại Quang – Chuyên viên Phòng Tài nguyên – Môi trường
 • Ông Võ Quảng Lâm – Chuyên viên Phòng Kinh tế
 • Ông Phạm Cường – Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo
 • Ông Phạm Hòa – Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cù Lao Chàm
 • Ông Võ Văn Trung – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
 • Bà Nguyễn Hà Vi – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố

(Trích Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND thành phố Hội An về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế gới Cù Lao Chàm – Hội An)