Hội thi “Thanh niên Hội An với Khu sinh quyển”

Ngày 26/5/2009, Cù Lao Chàm – Hội An chính thức được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới với những giá trị độc đáo, đặc trưng về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn, nơi thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Gần 8 năm qua, Đảng bộ – chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, ra sức gìn giữ và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (KSQ), trong đó có vài trò quan trọng và đóng góp tích cực của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên, những người chủ tương lai của thành phố Hội An sinh thái – văn hóa – du lịch.

Nhân dịp kỷ niệm 08 năm, ngày Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới 26/5/2009-26/5/2017, Ban quản lý KSQ phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức Hội thi “Thanh niên Hội An với Khu sinh quyển”.

Với các hình thức và nội dung đa dạng như: Sân khấu hóa, Hùng biện, Bấm chuông trả lời nhanh, hội thi sẽ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn đoàn viên thanh niên khối Công nhân viên chức, trường học và xã/phường trên địa bàn thành phố. Qua Hội thi, các bạn trẻ sẽ có thêm nhiều kiến thức thú vị, nắm vững hơn những giá trị tiêu biểu của KSQ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị của KSQ.

Thời gian diễn ra cuộc thi dự kiến 01 ngày, trong khoảng từ 20 đến 25/5/2017 và giải thưởng sẽ được trao vào đúng dịp kỷ niệm 8 năm, ngày 26/5/2017.

Phạm Hiệp