Hội nghị sơ kết hoạt động giảng dạy “Bộ tài liệu truyền thông Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” tại 10 trường THCS, TH-THCS trong toàn thành phố Hội An.

Thực hiện Kế hoạch quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (KSQ) năm 2019 về chương trình truyền thông KSQ cho học sinh cấp THCS và Kế hoạch liên tịch số 12/KHLT-KSQ-PGDĐT ngày 17/7/2019 của Ban quản lý Khu sinh quyền và Phòng GDĐT Thành phố về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An năm học 2019-2020, sau hơn một năm thực hiện giảng dạy và đi thực địa tại 3 phân vùng chức năng của KQS, ngày 14/10/2019, BQL KSQ và Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động giảng dạy “Bộ tài liệu truyền thông Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” tại 10 trường THCS, TH-THCS trong thành phố Hội An.

Tham dự Hội nghị có thầy Nguyễn Văn Dương – Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng GDĐT, Ông Nguyễn Đức Minh – cố vấn BQL khu sinh quyển, các đồng chí là thành viên Ban thư ký KSQ, chuyên viên Phòng GDĐT và cán bộ quản lý, giáo việc trực tiếp giảng dạy bộ tài liệu của các trường THCS tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thầy Nguyễn Văn Dương – Trưởng Phòng nhấn mạnh về vai trò quan trọng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố mà chúng ta phải giữ gìn, bảo vệ và đặc biệt là các thế hệ học sinh phải biết để thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển, chính vì lý do đó được sự thống nhất của UBND thành phố Phòng GDĐT và BQL khu sinh quyển xây dựng bộ tài liệu giảng dạy truyền thông về khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An để đưa vào giảng dạy tại các trường THCS trong thành phố Hội An chúng ta.

Ông Nguyễn Đức Minh- Cố vấn BQL KSQ, Thầy Nguyễn Văn Dương chủ trì Hội nghị

Thầy Nguyễn Văn Dương – Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị anh Phạm Văn Hiệp – Thư ký BQL khu sinh quyển đánh giá tình hình thực hiện sau hơn 1 năm thực hiện bộ tài liệu giảng dạy truyền thông về khu sinh quyển và triển khai định hướng thực hiện trong năm học 2019-2020 và nghe báo cáo của 3 trường: Trường TH-THCS Quang Trung (Vùng lõi KSQ), Trường THCS Huỳnh Thị Lựu (Vùng đệm KSQ), Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (Vùng chuyển tiếp KSQ). Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải quyết các khó khăn vướng mắc khi thực hiện việc giảng dạy và đi đến thống nhất tiếp tục triển khai đồng loạt tại các trường THCS, TH-THCS trên địa bàn thành phố trong năm học 2019-2020, trong đó chú trọng việc hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ, bố trí đội ngũ giảng dạy phù hợp và giải pháp đánh giá kết quả đạt được sau giảng dạy./.

Tin ảnh: Ngọc Sỹ – Đức Thành (PGD)

Nguồn: pgdhoian.edu.vn