Cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm truyền thông và giáo dục môi trường Cù Lao Chàm

UBND thành phố Hội An chính thức thông báo về việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm truyền thông và giáo dục môi trường Cù Lao Chàm.

– Hình thức thi: thi tuyển rộng rãi.

– Giải thưởng:

+ 01 giải nhất: 80 triệu đồng;

+ 01 giải nhì: 50 triệu đồng;

+ 01 giải 3: 30 triệu đồng;

+ 02 giải khuyến khích: mỗi giải 15 triệu đồng.

– Nội dung chi tiết về Cuộc thi được đăng tại website của UBND thành phố Hội An tại địa chỉ: http://hoian.quangnam.gov.vn và Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm: http://culaochammpa.com.vn.

– Địa chỉ phát hành và nhận hồ sơ: Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An. Số 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài địa bàn Thành phố quan tâm, tham gia.

Các văn bản, tài liêu liên quan về cuộc thi:

– Thông báo mời tham gia cuộc thi.pdf

– QĐ ban hành Quy chế và Nhiệm vụ TK.pdf

UBND thành phố Hội An