Cuộc thi “Tìm hiểu về Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An” qua Internet

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch và thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu về Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An”.

Website tham gia cuộc thi trực tuyến http://disan.quangnam.gov.vn- Ảnh: Mỹ Lệ

Theo đó, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, gồm 2 kỳ, mỗi kỳ có 20 câu hỏi, trong đó: Kỳ thi tháng bắt đầu từ 8h00 ngày 01/6/2019 và kết thúc 16h00 ngày 20/7/2019; kỳ thi chung cuộc bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2019 và kết thúc 16h00 ngày 20/9/2019. Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên. Người dự thi trả lời trắc nghiệm các câu hỏi trên website tại địa chỉ: http://disan.quangnam.gov.vn.

Nội dung cuộc thi tập trung vào việc tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An; ý nghĩa văn hóa, tâm linh của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An; quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Quảng Nam và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới và 10 năm công nhận Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An. Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đến với bạn bè trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam.

 

Nguồn: hoianrt.vn