Công tác chuẩn bị cho phương án chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 141 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, thành phố Hội An. Ban Giám đốc Khu bảo tồn biển phối hợp với Viện chiến lược chuyển đổi số (DTSI) trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Tư vấn chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An. Tham gia buổi làm việc có bà Trần Thị Hồng Thúy – Giám đốc Khu bảo tồn biển kiêm Phó Ban trực Khu dự trữ sinh quyển cùng tập thể Ban giám đốc và chuyên viên các Phòng/Ban chuyên môn trực thuộc Ban quản lý. Đơn vị Tư vấn có ông Lê Hoài Thanh chuyên viên Tư vấn đại diện Viện chiến lược chuyển đổi số, trực tiếp giới thiệu bộ sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số.

Được biết trong những năm qua, để tăng cường công tác quản lý lượng khách đến tham quan vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đã tham mưu phương án kiểm soát phí tham quan và được lãnh đạo UBND thành phố Hội An thống nhất “Phê duyệt phương án kiểm soát phí tham quan vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An bằng hệ thống thẻ điện từ” tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Sau gần 07 năm triển khai phương án kiểm soát phí tham quan bằng hệ thống thẻ điện từ, vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã đón 1.764.539 lượt khách tham quan, trong đó khách mua phí 1.633.489 lượt (292.255 lượt khách quốc tế), khách miễn phí theo quy định 131.050 lượt, thu về cho ngân sách Nhà nước gần 109 tỉ đồng.

Họp triển khai phương án kiểm soát phí tham quan bằng hệ thống thẻ điện từ năm 2017 tại xã đảo Tân Hiệp

Khách tham quan chờ làm thủ tục qua cổng kiểm soát phí

Khách tham quan qua trạm kiểm soát phí bằng hệ thống cổng điện từ

Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2023, UBND thành phố Hội An tổ chức Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch Hội An “Văn minh – Lịch sự – An toàn – Thân thiện”;

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã phối hợp cùng đơn vị Tư vấn chuẩn bị phương án chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An để tham mưu UBND thành phố Hội An phê duyệt và triển khai thực hiện trong trong thời gian sớm nhất (dự kiến năm 2024).

Ông Lê Hoài Thanh giới thiệu bộ sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số

Để tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, kiến tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn và trách nhiệm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển ngành du lịch xanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 13 – NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố Hội An. Phương án chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An sẽ tập trung một số nội dung:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại du khách tại các điểm du lịch trong vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển.

– Tổ chức thiết lập các trang thông tin điện tử, đường dây nóng và thông báo kênh thông tin trên các phương tiện truyền thông tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các điểm du lịch để du khách, người dân tiện liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin khi có hành vi vi phạm an ninh trật tự xảy ra. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác tiềm năng phát triển du lịch đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển.

– Thực hiện có hiệu quả hệ thống phần mềm du lịch thông minh trong việc kết nối cung cấp thông tin về bán phí và kiểm soát phí tham quan, công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch tại vùng lõi Khu sinh quyển và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Lê công tuấn
BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

(Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018 và đến ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số; Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số).