Chuyển địa điểm làm việc của Ban quản lý Khu bảo tồn biển và Văn phòng thường trực Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An

Thực hiện nội dung Công văn số 2530/UBND ngày 25 tháng 9 năm 2023 của UBND thành phố Hội An về việc “Bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất – Quỹ nhà và Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An”.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 17/11/2023 Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm chính thức chuyển địa điểm làm việc từ 03 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An sang vị trí tại khu vực Nhà văn hóa thanh thiếu niên thuộc Công viên Hội An; địa chỉ số 141 đường Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Mọi chi tiết liên hệ:

– Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Hội An, điện thoại 02353.911.066

– Văn phòng thường trực Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, điện thoại 02353.911.063

Lê Công Tuấn – BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm