Ảnh hưởng của nhiệt độ tầng mặt nước biển đến hệ sinh thái rạn san hô trong bối cảnh Biến đổi khí hậu – Một trường hợp nghiên cứu tại KSQ Cù Lao Chàm – Hội An

Link toàn văn bài báo từ Tạp chí Frontiers – In Marine Science