07:21 AM, Thứ ba, 20 Tháng 11 2018 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Media Ấn phẩm xuất bản Kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển

kehoacTóm tắt nội dung: Giới thiệu kế hoạch quản lý tổng hợp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nhằm đáp ứng các tiêu chí được UNESCO công nhận, xây dựng và định hướng các chiến lược bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị của khu sinh quyển. 

Khổ: 15 x 20,5 cm   Số trang: 68 trang

Giấy phép xuất bản: 146/GP-STTTT ngày 23/10/2015

Tải về

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác