10:53 PM, Thứ năm, 08 Tháng 6 2023 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Media Ấn phẩm xuất bản

SoTayEmyeuCLCTóm tắt nội dung: Tài liệu cung cấp các thông tin về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, trong đó chủ yếu đề cập đến các nội dung về vùng lõi Cù Lao Chàm dành cho học sinh tiểu học.

 

Khổ: 18,0 x 18,0 cm     Số trang: 28 trang

 

Giấy phép

bia 1Tóm tắt nội dung: Giới thiệu tổng quan về khu dữ trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, 7 tiêu chí UNESCO công nhận và sự tham gia của các bên liên quan trong nổ lực bảo tồn và phát huy các giá trị của khu sinh quyển

Khổ: 12 x 20cm   Số trang: 32 trang

Giấy phép xuất bản: 85/GB-SOTTTT

kehoacTóm tắt nội dung: Đang cập nhật

Khổ: 12 x 20cm   Số trang: 32 trang

Giấy phép xuất bản: 85/GB-SOTTTT ngày 14/7/2015

Tải về

kehoacTóm tắt nội dung: Giới thiệu kế hoạch quản lý tổng hợp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nhằm đáp ứng các tiêu chí được UNESCO công nhận, xây dựng và định hướng các chiến lược bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị của khu sinh quyển. 

Khổ: 15 x 20,5 cm   Số trang: 68

kehoacTóm tắt nội dung: Đang cập nhật

Khổ: 12 x 20cm   Số trang: 32 trang

Giấy phép xuất bản: 85/GB-SOTTTT ngày 14/7/2015

Tải về

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác