11:04 PM, Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Truyền thông, phát triển cộng đồng
Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động KH&CN trong lĩnh vực B&HĐ

Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia biển. Biển và đại dương là món quà quý tự nhiên mà loài người được thừa hưởng. Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử phát triển và dựng nước, sự nghiệp hướng ra biển, tiến ra biển đã được các triều đại phong kiến

Trước sức ép của sự gia tăng dân số, quá trình CNH, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, tác động của biến đổi khí hậu,

Tóm tắt

Năm 2009, Hội An đã chính thức công bố tầm nhìn phấn đấu trở

Cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii) là động vật biển nhưng sống ở trên rừng, chỉ xuống biển vào thời gian sinh sản để duy trì nòi giống. Vì vậy cua Đá Cù Lao Chàm là “cầu nối” giữa

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác