12:56 PM, Thứ tư, 22 Tháng 3 2023 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Truyền thông, phát triển cộng đồng Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn 1021 ngày 10/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

 

Để hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022; trong đó, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01/6 - 08/6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”, Ngày Đại dương thế giới (08/6/2022) có chủ đề “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” và tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả; đặc biệt từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động.

 

 

Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ để Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo phương thức hiệu quả, sáng tạo, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo pano, băng rôn, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, … nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

 

 

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền cá hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

 

Các thông tin, tài liệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (http://vasi.gov.vn) và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (http://monremedia.vn).

 

Nguồn tin: quangnam.gov.vn

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác