09:10 AM, Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Giám sát, đánh giá

Với những định hướng đúng đắn, cách tiếp cận phù hợp, cơ chế vận hành rõ ràng, trong 8 năm qua kể từ khi được UNESCO công nhận (2009-2017), Khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An đã duy trì được sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cộng đồng về bảo tồn giá trị và phát huy danh hiệu khu dự trữ sinh quyển. Tuy nhiên, nhìn nhận tổng thể vẫn thấy rằng còn đó quá nhiều khó khăn thách thức kể cả các mối đe dọa đang ở

Nằm trong kế hoạch hàng năm của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ngày 22 và 23/3/2017 cơ quan đã triển khai kế hoạch thu bắt và tiêu hủy Sao biển gai – một trong những mối nguy hại của rạn san hô.

 

batsaobiengai1

Hình 1: Đội tuần tra Ban quản lý khu

Hội thảo Thực trạng – giải pháp quản lý rác thải và bảo vệ môi trường tại Cù Lao Chàm được đồng tổ chức bởi Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam mới đây đã đánh động lại vấn đề ai cũng tưởng đã được giải quyết từ lâu: rác thải, môi trường tại Cù Lao Chàm. Có đối thoại mới biết những giải pháp hiện tại vốn chỉ là tạm thời và cũng đã đến lúc tìm hướng đi mới cho bài toán còn chưa tìm được

Vùng biển Cù Lao Chàm đang phải đối diện với nhiều tác động xấu từ các hoạt động kinh tế - xã hội, vì thế cần phải có các giải pháp và hành động cụ thể để thích ứng. 

             

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác