10:48 PM, Thứ năm, 08 Tháng 6 2023 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Giới Thiệu Tài nguyên nhân văn

* Di sản văn hóa vật thể: Hiện có 1.429 di tích - danh thắng, trong đó có 1.329 di tích kiến trúc nghệ thuật: nhà ở, cầu, giếng, chợ, đình, chùa, lăng - miếu, Hội quán, nhà thờ tộc, mộ.

 

- 24 Đình có chức năng là Trung tâm hành chính làng, xã. Nơi thờ cúng tín ngưỡng. Nơi sinh hoạt lễ hội văn hóa;

 

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác