01:43 PM, Chủ nhật, 26 Tháng 6 2022 | GMT + 7

Quay về Bạn đang ở: Trang chủ Giới Thiệu Ban quản lý KSQ Cơ cấu Tổ chức Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

A. Ban lãnh đạo Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An:

* Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An

* Phó Trưởng Ban thường trực: Bà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

* Phó Trưởng Ban:

Ông Vương Quốc Hòa - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi Trường 

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm QLBT Di Sản Văn hóa Hội An

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TTTH

* Các ủy viên:

Ông Võ Hữu Dũng - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Bà Nguyễn Thị Vân -  Trưởng Phòng Kinh tế

Bà Lê Thị Hồng Thảo - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Bà Trần Thị Tâm - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp

Ông Bùi Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh

Mời ông Lê Hồng Lợi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Mời bà Ngô Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN thành phố

Mời ông Hồ Khá - Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố

Mời ông Phạm Đình Lâm - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam

Mời ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Mời ông Nguyễn Trọng Tuấn - Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Nam

Mời đại diện lãnh đạo Chi Hội Du lịch Cù Lao Chàm

B. Ban Cố vấn: Mời các ông, bà có tên sau:

GS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - PGS.TS, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo).

PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn - Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam

Bà Bùi Thị Thu Hiền - Điều phối viên Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Ông Nguyễn Đức Minh - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm QLBTDS Văn hóa Hội An

C. Ban Thư ký: 

Ông Lê Ngọc Thảo -  Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Trưởng ban

Ông Phạm Văn Hiệp - Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Thành viên

D. Tổ kỹ thuật: 

Ông Chu Mạnh Trinh - Chuyên viên BQL Khu BTB Cù Lao Chàm: Tổ trưởng

Ông Trương Hoàng Vinh - Trưởng Phòng Quản lý Di tích - Trung tâm QLBTDS Văn hóa Hội An: Tổ phó

* Các thành viên Tổ kỹ thuật:

Ông Lê Minh Trung - Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị

Ông Lê Đại Quang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường

Ông Võ Quảng Lâm - Chuyên viên Phòng Kinh tế

Ông Phạm Cường - Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo

Ông Phạm Hòa - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cù Lao Chàm

Ông Võ Văn Trung - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

Bà Nguyễn Hà Vi - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố


(Trích Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND thành phố Hội An về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế gới Cù Lao Chàm - Hội An)

anpham

baocaotailieu

hinhanh

videoclip

Đối tác